DOEL
COMMERCIËLE HUURVERLAGING
Rent Less B.V. is gespecialiseerd in het verlagen van commerciële huurkosten met 15% tot 30%.

Als onafhankelijke partij (her)onderhandelt Rent Less B.V. lopende en/of nieuwe huurcontracten met flinke kostenbesparing als doel. Daarnaast begeleiden wij onze klanten bij het verder optimaliseren van hun huisvesting van werkplek tot vastgoedportefeuille.

Rent Less heeft ruime ervaring met bedrijven in een veranderingsproces, begrijpt de vastgoedmarkt en haalt hierdoor optimaal onderhandelingsresultaat zonder de huurder-verhuurder relatie aan te tasten of deze zelfs te verbeteren.

Met onze ‘no-cure-no-pay’ werkwijze en een honorarium op basis van een besparings-/succesfee zijn wij uiterst gedreven om maximaal resultaat voor u te behalen.

Onze opdrachtgevers zijn voornamelijk vooraanstaande bedrijven in de afvaldienstverlening, kinderdagopvang en de automotive branche. Ook worden wij benaderd door beleggingsondernemingen om vastgoedlasten van onderliggende werkmaatschappijen te saneren en hierdoor extra winst optimalisatie te realiseren.

MISSIE
KLANT VERTEGENWOORDIGING
Rent Less vertegenwoordigt aandeelhouders en hun onderliggende bedrijven. In combinatie met het management team van de onderneming, helpt Rent Less bij het identificeren en het in lijn brengen van strategische, financiële en operationele doelstellingen met de huisvestingseisen.
Rent Less werkt zowel met nationale als internationale opdrachtgevers en draagt zorg voor het bewerkstelligen van hun eisen en wensen die reiken van werkruimte tot portfolio in de Benelux, Duitsland en het Caribisch gebied.
Rent Less levert toegevoegde waarde aan haar klanten door inzet van specifieke expertise en ervaring om complexe huisvestingsvraagstukken op te lossen.
STRATEGIE
HOLISTISCHE AANPAK

Om te werken vanuit een holistische benadering, onderzoeken we de bedrijfsvoering van de klant door samen te werken met Management, Operations en Human Resource teams om de huidige en toekomstige eisen en doelstellingen te definiëren. Met een helikopterview identificeren we het standpunt over de zichtbaarheid in de markt, corporate-/merkidentiteit, en vertalen deze in huisvestingseisen. Onze impact betreft zowel de huidige als de lange termijn prestatieverbeteringen.
AANPASSING

We passen huurcontracten met derden aan om beter aan te sluiten aan de veranderende markt, bedrijfsvoeringen, consumenten en het milieu.

VELENGING

We verlengen aflopende huurcontracten van presterende vestigingen op basis van marktconformiteit en de actuele bedrijfs-’bottom-line’. We zetten ons uiterst in om de meest gunstige huurvoorwaarden en condities voor de opdrachtgever te verkrijgen om voorbereid te zijn op toekomstige scenario’s.

HERHUISVESTEN

We verhuizen onvoldoende presterende vestigingen naar andere bestaande locaties of nieuwe locaties met voorspoedige vooruitzichten. We onderzoeken de financiële haalbaarheid en creëren een herhuisvestingsstrategie en planning.

ACQUISITIE

We begeleiden de klant bij het vinden van de meest gunstige locatie voor een nieuwe of een te verhuizen vestiging. Ook helpen wij klanten inzicht te geven in de optimale footprint voor de gehele huisvestingsportefeuille.

ACTIE
STEP-BY-STEP (HER)-ONDERHANDELING

BUSINESS ANALYSE

We analyseren de business van de klant om huidige en toekomstige vraag op strategisch, tactisch en operationeel niveau te begrijpen.

CONTRACT ANALYSE

We analyseren de contractvoorwaarden en condities om de onderhandelings-grenzen te bepalen.

PAND INSPECTIE

We inspecteren de door de klant gehuurde locaties. We inspecteren het gebouw (exterieur en interieur) en analyseren de locatie.

MARKT ANALYSE

We monitoren de totale vastgoedmarkt. Per klant en per casus analyseren we de lokale vastgoedmarkt die relevant is aan de vraag en het aanbod van onze klant.

CONSULT

Op basis van grondig onderzoek en analyse, leveren we professioneel advies en/of presenteren we een strategie om de doelstellingen van de klant te behalen.

ONDERHANDELINGEN

We voeren goed voorbereide en doordachte onderhandelingen met verhuurders van onze klant om een win-win situatie voor zowel de huurder als de verhuurder te verkrijgen.

AANHUUR

Wij bieden onze klanten een selectie van het meest geschikte aanbod en begeleiden de klant bij het aanhuren van nieuwe locaties en panden.

CONTRACT VORMING

We stellen nieuwe contracten op en sluiten deze af op basis van de overeengekomen voorwaarden en condities. De overeenkomsten worden bijgewerkt naar moderne maatstaven.

NAUWE SAMENWERKING

In nauwe samenwerking met de klant realiseren wij extra kosten-efficiëntie. Door ervaring zijn contactmomenten optimaal en met focus op resultaat.

Privacy Voorkeuren

Account opheffen?

Jouw account wordt opgeheven en alle data permanent verwijderd. Weet je het zeker?